Projektbeskrivelse

Nedlukningen af det danske samfund, i marts 2020, fik fotograf Therese Vadum fra Aarhus til at gribe sit kamera og cykle rundt i Aarhus by for at tage billeder af folk gennem deres vinduer. Målet var at portrættere disse mennesker, deres forskellige historier og oplevelser under coronakrisen. Therese stod udenfor, mens personen fortsat stod indenfor. Dette er både for at skabe et bestemt visuelt udtryk, men ruden fungerer ligeledes som et symbol på den sociale distance, vi alle har været underlagt i denne periode. Billedet er taget, så man kan se omgivelsernes refleksion i ruden. Samfundet gik i stå, men bygninger og natur levede fortsat videre på den anden side.

Efter stor mediedækning ved blandt andet DR1 Nyheder, Go’ Morgen Danmark og Aarhus Stiftstidende blev Therese kontaktet af Sidsel Lauge West angående en idé til et fælles bogprojekt. Derefter gik Therese og Sidsel sammen om at producere en bog, som indeholder nye portrætter samt fortællingerne bag disse portrætter. Projektet er derved inspireret af Thereses Aarhus-portrætserie fra marts 2020. Ved bogprojektets begyndelse valgte Therese og Sidsel at starte på ny med henblik på at dække hele Danmark.

Alle de medvirkende har hver især bidraget med deres historie til bogen. De medvirkende har indtalt deres fortælling på lydfil, og derefter sendt den til Sidsel, der efterfølgende har transskriberet og udformet fortællingernes skriftlige stil. Therese har herefter taget portrætter af alle de medvirkende gennem ruden.

Vi har de sidste mĂĄneder gennemlevet en historisk og udfordrende tid – ikke blot her i landet, men ogsĂĄ i resten af verden. Bogen skrives derved i to spalter (DA/ENG), sĂĄ det er muligt for alle at læse med.

Project Description

The lockdown of society in March 2020 made photographer Therese Vadum from Aarhus seize her camera and bike around Aarhus to photograph people through their windows. The goal was to portray these people, their different stories, and their experiences during the pandemic. Therese stood outside while the participant stayed inside. This is both to create a certain visual expression, but the window also functions as a symbol of the social distance we’ve all been subjected to in this period of time. The pictures are taken so the reflection of society is seen in the window. Society stopped, but buildings and nature kept on living on the other side.

After extensive media coverage by DR1 Nyheder, Go’ Morgen Danmark, and Aarhus Stiftstidende, among others, Therese was contacted by Sidsel Lauge West about an idea for a joint book project. After this, Therese and Sidsel got their heads together to produce a book that contains new portraits alongside the stories behind these portraits. The project is thus inspired by Therese’s portrait series from Aarhus from March 2020. When they embarked on the project, Therese and Sidsel decided to start over to cover all of Denmark. 

The book contains almost 100 personal stories from all over Denmark. All the participants have each contributed with their story. The stories were recorded as audio files and then sent to Sidsel, who then transcribed and formed the stories. Afterwards, Therese took portraits of all the participants through their windows. 

Over the past few months, we have lived through a historic time period – not just here in Denmark, but also in the rest of the world. Thus, the book is written in two columns (DA/ENG), so everyone can read along.

Sneak peeks

Mød Anne Sofie – 23 år og fra Aarhus

Meet Anne Sofie – a 23-year-old from Aarhus

“Folk har lyst til at støtte de erhvervsdrivende, så jeg har oplevet en stigning i omsætningen. Jeg er meget glad og taknemmelig for, at min forretning ikke har lidt under det her. Det var bestemt ikke noget, jeg havde set som en selvfølge. Jeg havde slet ikke turdet håbe på, at min virksomhed ville vækste så meget – tværtimod. Det har været rigtig lærerigt, og jeg har måtte tænke ud af boksen.”

“People want to support business owners, so I’ve experienced an increased turnover. I’m so happy and grateful that my business hasn’t suffered any losses from this. It definitely wasn’t something I thought of as a given. I hadn’t even dared to hope that my business would grow so much – on the contrary. It’s been very instructive, and I’ve had to think outside the box.”

“We’ve been extremely lucky. Our sales have actually gone up by a lot”

Mød Helle – 55 ĂĄr og fra Rantzausminde

Meet Helle – a 55-year-old from Rantzausminde

“Jeg tror, det har været rigtig godt for mange mennesker med denne pause. Det er, som om hele livet er blevet skruet ned i hastighed. Jeg føler, at fremtiden ser lys ud. Jeg tænker, at coronatiden har lært os alle sammen noget rigtig godt – selvom det har været en uhyggelig tid. Vi er mange, der har fået tænkt over livet i denne periode.”

“I think it’s been really good for a lot of people to have this break. It’s like life has been slowed down. I feel like the future is bright. I think that the time during the pandemic has taught us all something really good – even though it’s been a scary time. A lot of us have gotten time to think about life in this period of time.”

”We’ve had time to be a family – instead of just hurrying along with our heads up our asses.”

Mød Michael – 62 ĂĄr og fra Middelfart

Meet Michael – a 62-year-old from Middelfart

“Jeg tænker, at verden pludselig er blevet meget lille. Jeg ser Breaking News døgnet rundt. Nu stiger dødstallet hurtigt i Italien. Danskere tager sygdommen med hjem. Pressemøder, statsministeren taler, landet lukkes ned. Dronningen på direkte tv. Nu er det for alvor blevet alvor, tænker jeg – og jeg bliver fandme nervøs.”

“I think the world has suddenly gotten very small. I watch Breaking News day and night. The death toll is currently on a rapid rise in Italy. Danes are bringing the disease home. Press conferences, the prime minister speaking, the country shutting down. The Queen on live TV. Now it’s getting serious, I think – and I’m feeling the nerves creep in.”

”People are dying – and all of the sudden the biggest problem is how to get rid of our yard waste.”

Hvem er vi?

Therese Vadum (f.1994) er uddannet fotograf fra LjĂłsmyndaskolinn – The School of Photography i Reykjavik og har siden 2018 fungeret som selvstændig og freelancefotograf. Siden nedlukningen af det danske samfund har Therese dokumenteret og portrætteret de mange historier, som er blevet til hen over de sidste par mĂĄneder.

Sidsel Lauge West (f.1994) er uddannet bachelor i Sundhedsfremme / Sundhedsstrategier og Socialvidenskab fra Roskilde Universitet, kommende kandidatstuderende i Sociale Interventionsstudier og autodidakt skribent. Sidsel har erfaring med narrativ fremstilling fra både studie og arbejde, og hun har nu kastet sig ud i ukendt terræn ved at skrive en bog.

West & Vadum I/S er en tomandsvirksomhed ejet af Therese Vadum og Sidsel Lauge West. Bogen “PORTRÆT – Fortællinger fra en pandemi” selvudgives gennem eget forlag. Bogen er et projekt, der bĂĄde har fokus pĂĄ det historiske ved perioden samt det kunstneriske udtryk.

Bogprojektet er derudover hjulpet på vej af at hav af gode mennesker, der har stået til rådighed med deres hjælp. Tusind tak til alle der har været behjælpelige med alt lige fra gode råd til faglig sparring.

Who are we?

Therese Vadum (born 1994) is a trained photographer from LjĂłsmyndaskolinn – The School of Photography in Reykjavik and has since 2018 worked as a self-employed freelance-photographer. Since the lockdown of Danish society, Vadum has documented and portrayed the many stories that have come to life over the past four months. 

Sidsel Lauge West (born 1994) holds a BA in Interdisciplinary Studies in Health Promotion / Health Strategies & Welfare Studies from Roskilde University, is a future MS student of Social Science, and a self-taught writer. West has experience with narrative representation from both her studies and her work, and is now entering unknown terrain by writing a book.

West & Vadum I/S is a two-person business owned by Therese Vadum and Sidsel Lauge West. The book “PORTRAIT – Stories from a pandemic” is self-published and self-financed through their own publishing company.

In addition, the book project has been helped along by an array of good people, who have been available with their advice. Thank you so much to everyone who has been of help, with everything from guidance and good advice to professional back-and-forth.

Bogen kunne aldrig været blevet til virkelighed uden jer!

This book could have never come into being without you!

Bestil bogen